Zaznacz stronę

Obrona doktoratu mgr. inż. Łukasza MARCHELA

Kadra Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego powiększyła się o nowego doktora nauk technicznych. Pan kpt. mar. mgr. inż. Łukasz MARCHEL pomyślnie zdał wszystkie wymagane egzaminy i w dniu 21 grudnia 2020 r., po publicznej obronie rozprawy doktorskiej na temat...