Zaznacz stronę

Wybór przedmiotów ogólnouczelnianych

Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia wprowadziła w programach studiów zajęcia z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych dla kierunków przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż przyporządkowane do tych dziedzin, z liczbą...