Zaznacz stronę

Kadra Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego powiększyła się o nowego doktora nauk technicznych. Pan kpt. mar. mgr. inż. Łukasz MARCHEL pomyślnie zdał wszystkie wymagane egzaminy i w dniu 21 grudnia 2020 r., po publicznej obronie rozprawy doktorskiej na temat „WYZNACZANIE PARAMETRÓW RUCHU NAWODNEJ JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ NA PODSTAWIE ANALIZY INFORMACJI Z DYNAMICZNIE BUDOWANEJ MAPY OTOCZENIA”, otrzymał stopień naukowy doktora nauk technicznych.

Serdeczne gratulacje!