Zaznacz stronę

Regulamin loterii

 1. Loteria przeznaczona jest dla studentów studiów wojskowych i cywilnych Akademii Marynarki Wojennej.
 2. Loteria trwa od 15 maja do 14 lipca 2023 roku.
 3. W loterii może wziąć udział każdy student, który wypełni ankiety za wszystkich nauczycieli,
  z którymi miał zajęcia zarówno w semestrze zimowym jak i letnim roku akademickiego 2022/2023.
 4. Student, który wypełnił wszystkie przypisane do niego ankiety przedstawia w dziekanacie zrzut ekranu z tą informacją (w druku lub  na urządzeniu elektronicznym). Przykład <<tutaj>>
 5. Po  przedstawieniu potwierdzenia wypełnienia ankiety student ma prawo do wylosowania jednego losu.
 6. Przy losowaniu musi być obecny co najmniej jeden pracownik dziekanatu, który odznacza na liście studentów fakt przystąpienia do losowania danego studenta.
 7. Każdy los to numer odpowiadający rodzajowi nagrody. Wykaz nagród z przyporządkowanymi nagrodami dostępny jest w dziekanacie.
 8. W zależności od rodzaju wylosowanej nagrody odbiór następuje bezpośrednio w dziekanacie lub w pokoju 124/7 u Pani Katarzyny Andziulewicz.
 9. Przy odbiorze nagrody student zwraca wylosowany numer.