Zaznacz stronę

Podczas 15. Bałtyckich Targów Militarnych BALT-MILITARY-EXPO 2018 Katedra Hydroakustyki Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte zdobyła Bursztynowy Medalion w Konkursie o Grand Prix im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego. Wyróżnienie przyznano za Moduł Ochrony Portów, Obrony Biernej Okrętów i Rozpoznania Podwodnego. Moduł został wykonany i modyfikowany w ramach projektów: NCBiR nr O R00 0047 08 w ramach konsorcjum (AMW- lider, Politechnika Gdańska, PBUCH S.A.), NCBiR nr O ROB/0067/03/002 w ramach konsorcjum (AMW- lider, Politechnika Gdańska, Vortex Sp. z o. o., Veritech Sp. z o. o.), EDA SIRAMIS, NATO RIMPASSE 2011, Comparison Trial in Aschau (CTA 2017), Common Sea Trial on underwater obserwation system 2018 (COST ISR 2018).

Podwodny system ochrony obiektów strategicznych to zaawansowany technologicznie zintegrowany system kontroli zmian parametrów pól fizycznych w podwodnym środowisku morskim.

Stanowi on kompletny system pomiarowy i wyposażony jest w detektory umożliwiające pomiar parametrów pól fizycznych jednostek pływających:

hydroakustycznego, elektrycznego, sejsmicznego. Poza tym moduł posiada czujniki do pomiaru właściwości środowiskowych takich jak: prędkość dźwięku, ciśnienie hydrostatyczne czy temperatura oraz ma możliwość określenia położenia własnego na podstawie pomiaru przechyłów oraz usytuowania względem północy.

System umożliwia wykrywanie i analizę parametrów pól fizycznych w aspekcie obrony biernej okrętów, wojny minowej, ochrony portów i monitorowania morskich szlaków komunikacyjnych, co ma szczególne znaczenie w przypadku zagrożeń asymetrycznych.