Zaznacz stronę
Do studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich realizowanych w Naszej Uczelni w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych.

Do studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich realizowanych w Naszej Uczelni w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych.

Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia jest zobowiązana do wprowadzenia w programach studiów dla kierunków przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub społeczne zajęć z dziedziny nauk...
ankietyzacja nauczycieli akademickich

ankietyzacja nauczycieli akademickich

Regulamin loterii Loteria przeznaczona jest dla studentów studiów wojskowych i cywilnych Akademii Marynarki Wojennej. Loteria trwa od 15 maja do 14 lipca 2023 roku. W loterii może wziąć udział każdy student, który wypełni ankiety za wszystkich nauczycieli,z którymi...