Zaznacz stronę
Kierunek hydrografia morska
Specjalność geoinformatyka
Forma studia stacjonarne
Poziom studia I stopnia
Poziom odpowiedzialności wg. Konwencji STCW 78/95 operacyjny, żegluga przybrzeżna
Profil praktyczny
Liczba semestrów 7
Liczba punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów 210
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier

Łączna liczba godzin, w tym:

    1. zajęć kontaktowych
    2. zajęć niekontaktowych
    3. praktyka zawodowa
5156
2655
1781
720 (6 m-cy)

Łączna liczba punktów ECTS, w tym:

    1. z zajęć kontaktowych (w tym praktyka zawodowa)
    2. z zajęć niekontaktowych
210
144
66
Liczba punktów ECTS z przedmiotów humanistycznych i społecznych 5
Liczba punktów ECTS z zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 100 (69%) – w odniesieniu do punktów ECTS z zajęć kontaktowych