Zaznacz stronę

Kierunek: nawigacja

Specjalność (do wyboru na V semestrze):

 1. Eksploatacja statku handlowego.
 2. Hydrografia i systemy informacji przestrzennej.
 3. Nawigacyjna obsługa sektora offshore.

Forma: studia stacjonarne

Poziom: studia I stopnia

Poziom odpowiedzialności wg. Konwencji STCW 78/95: operacyjny i zarządzania

Profil: praktyczny

Liczba semestrów: 8

Liczba punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów: 240

Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier

Łączna liczba godzin: 6056, w tym:

 1. kontaktowych (w tym praktyka zawodowa): 3587 h, w tym:
  1. z przedmiotów obowiązkowych: 2309 h
  2. z przedmiotów wybieralnych: 1278 h
 2. niekontaktowych: 2469 h, w tym:
  1. z przedmiotów obowiązkowych: 1902 h
  2. z przedmiotów wybieralnych: 567 h

Łączna liczba punktów ECTS: 242, w tym:

 1. z godzin kontaktowych (w tym praktyka zawodowa): 142, w tym:
  1. z przedmiotów obowiązkowych: 89
  2. z przedmiotów wybieralnych: 53
 2. z godzin niekontaktowych: 100, w tym:
  1. z przedmiotów obowiązkowych: 77
  2. z przedmiotów wybieralnych: 23

Praktyka zawodowa: 6 miesięcy

Liczba punktów ECTS z przedmiotów humanistycznych i społecznych: 6
Liczba punktów ECTS z zajęć kształtujących umiejętności praktyczne:
85 (60% – w odniesieniu do liczby punktów ECTS z godzin kontaktowych)
160 (66% – w odniesieniu do łącznej liczby punktów ECTS)