Zaznacz stronę
Kierunek nawigacja
Specjalność

do wyboru po 4 semestrze:

  1. Eksploatacja statku handlowego.
  2. Hydrografia i systemy informacji przestrzennej.
  3. Nawigacyjna obsługa sektora offshore.
Forma studia stacjonarne
Poziom studia I stopnia
Poziom odpowiedzialności wg. Konwencji STCW 78/95 operacyjny i zarządzania, żegluga międzynarodowa
Profil praktyczny
Liczba semestrów 8
Liczba punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów 240
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier

Łączna liczba godzin, w tym:

  1. zajęć kontaktowych
  2. zajęć niekontaktowych
  3. praktyka zawodowa
6056
2867
2469
720 (6 m-cy)

Łączna liczba punktów ECTS, w tym:

  1. z zajęć kontaktowych (w tym praktyka zawodowa)
  2. z zajęć niekontaktowych
242
142
100
Liczba punktów ECTS z przedmiotów humanistycznych i społecznych 6
Liczba punktów ECTS z zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 160 (66%)