Zaznacz stronę

Kierunek: nawigacja

Specjalność: nawigacja morska

Forma: studia stacjonarne

Poziom: studia II stopnia

Poziom odpowiedzialności wg. Konwencji STCW 78/95: nd.

Profil: praktyczny

Liczba semestrów: 3

Liczba punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów: 90

Tytuł zawodowy absolwenta: magister inżynier

Łączna liczba godzin: 2348, w tym:

 1. kontaktowych: 1489 h, w tym:
  1. z przedmiotów obowiązkowych: 659 h
  2. z przedmiotów wybieralnych: 830 h
 2. niekontaktowych: 859 h, w tym:
  1. z przedmiotów obowiązkowych: 459 h
  2. z przedmiotów wybieralnych: 400 h

Łączna liczba punktów ECTS: 91, w tym:

 1. z godzin kontaktowych (w tym praktyka zawodowa): 56, w tym:
  1. z przedmiotów obowiązkowych: 21,5
  2. z przedmiotów wybieralnych: 34,5
 2. z godzin niekontaktowych: 35, w tym:
  1. z przedmiotów obowiązkowych: 18,5
  2. z przedmiotów wybieralnych: 16,5

Praktyka zawodowa: 3 miesiące

Liczba punktów ECTS z przedmiotów humanistycznych i społecznych: 5
Liczba punktów ECTS z zajęć kształtujących umiejętności praktyczne:
34,4 (61,4% – w odniesieniu do liczby punktów ECTS z godzin kontaktowych)
47 (52% – w odniesieniu do łącznej liczby punktów ECTS)