Zaznacz stronę
Kierunek nawigacja
Specjalność

do wyboru po 4 semestrze:

  1. Eksploatacja okrętowych systemów pokładowych.
  2. Eksploatacja morskich systemów uzbrojenia.
Forma studia stacjonarne
Poziom jednolite studia magisterskie
Poziom odpowiedzialności wg. Konwencji STCW 78/95 operacyjny, żegluga międzynarodowa
Profil praktyczny
Liczba semestrów 10
Liczba punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów 334
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier

Łączna liczba godzin, w tym:

  1. zajęć kontaktowych
  2. zajęć niekontaktowych
  3. praktyka zawodowa
9317
5111
3246
960 (40 tyg.)

Łączna liczba punktów ECTS, w tym:

  1. z zajęć kontaktowych (w tym praktyka zawodowa)
  2. z zajęć niekontaktowych
334
203
131
Liczba punktów ECTS z przedmiotów humanistycznych i społecznych 9,5
Liczba punktów ECTS z zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 211 (63%)