Zaznacz stronę

Kierunek: hydrografia morska

Specjalność: geoinformatyka

Forma: studia stacjonarne

Poziom: studia I stopnia

Poziom odpowiedzialności wg. Konwencji STCW 78/95: operacyjny, żegluga przybrzeżna

Profil: praktyczny

Liczba semestrów: 7

Liczba punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów: 210

Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier

Łączna liczba godzin zajęć: 5396, w tym:

 1. kontaktowych: 2655 h, w tym:
  1. z przedmiotów obowiązkowych: 2300 h
  2. z przedmiotów wybieralnych: 355 h
 2. niekontaktowych: 1781 h, w tym:
  1. z przedmiotów obowiązkowych: 1406 h
  2. z przedmiotów wybieralnych: 375 h
 3. praktyka zawodowa: 6 miesięcy (960 h)

Łączna liczba punktów ECTS: 210, w tym:

 1. z godzin kontaktowych (w tym praktyka zawodowa): 144, w tym:
  1. z przedmiotów obowiązkowych: 96
  2. z przedmiotów wybieralnych: 48
 2. z godzin niekontaktowych: 66, w tym:
  1. z przedmiotów obowiązkowych: 51
  2. z przedmiotów wybieralnych: 15

Liczba punktów ECTS z przedmiotów humanistycznych i społecznych: 5
Liczba punktów ECTS z przedmiotów wybieralnych: 63
Liczba punktów ECTS z zajęć kształtujących umiejętności praktyczne: 100 (69% – w odniesieniu do godzin kontaktowych)