Zaznacz stronę

2023 ROK

Decyzja Nr 1/2023 – w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Programowej WNiUO
Decyzja Nr 2/2023 – w sprawie powołania Rady Programowej WNiUO
Decyzja Nr 5/2023 – w sprawie zmiany Decyzji nr 1/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Programowej WNiUO
Decyzja Nr 6/2023 – organizacyjna

2022 ROK

Decyzja Nr 3/2022 – zmiana Decyzji nr 2/2022
Decyzja Nr 2/2022 – organizacyjna

2021 ROK

Decyzja Nr 3/2021 – organizacyjna

2019 ROK

Decyzja Nr 444/2019 – organizacyjna

2018 ROK

Decyzja Nr 526/2018 – organizacyjna

Decyzja Nr 525/2018 w sprawie wyznaczania opiekunów studenckich grup szkolnych I roku w r.a. 2018/2019

Decyzja Nr 96/2018 w sprawie powołania komisji programowej WNiUO

2017 ROK

Decyzja Nr 821/2017 w sprawie powołania Wydziałowego Koordynatora ds. Erasmus+

Decyzja Nr 675/2017 w sprawie nieobecności studentów na przedmiotach objętych postanowieniami Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht (Konwencji STCW)

Decyzja Nr 556/2017 – organizacyjna

Decyzja Nr 541/2017 w sprawie wyznaczania opiekunów studenckich grup szkolnych I roku w r.a. 2018/2019

Decyzja Nr 51/2017 w sprawie ustalenia harmonogramu obron w roku akademickim 2016/2017

2016 ROK

Decyzja Nr 17/2016 w sprawie powołania komisji do opracowania zmiany efektów kształcenia, planów studiów i programów kształcenia

Decyzja Nr 18/2016 w sprawie powołania komisji do opracowania zmiany efektów kształcenia, planu i programu studiów II st. na kierunku informatyka

Decyzja Nr 52/2016 w sprawie harmonogramu sesji i obron dla studentów cywilnych ostatnich semestrów studiów

Decyzja Nr 598/2016 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia

Decyzja Nr 617/2016 w sprawie wyznaczania opiekunów studenckich grup szkolnych na kierunkach studiów

2015 ROK

Decyzja Nr 71/2015 w sprawie wytycznych dla autorów prac dyplomowych wykonywanych na WNiUO

Decyzja Nr 82/2015 w sprawie zmiany liczebności grup szkolnych w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

Decyzja Nr 134/2015 w sprawie odwołania decyzji nr 99/2015 z dnia 02.03.2015 r.

Decyzja Nr 246/2015 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia

2014 ROK

Decyzja Nr 369/2014 w sprawie wyboru specjalności na kierunku informatyka przez studentów stacjonarnych studiów I stopnia – grupa szkolna 125 NCI

Decyzja Nr 371/2014 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia

Decyzja Nr 427/2014 w sprawie zatwierdzenia regulaminu praktyk na kierunku nawigacja

Decyzja Nr 486/2014 w sprawie zakończenia rekrutacji na studia cywilne w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

Decyzja Nr 486A/2014 w sprawie ustalenia liczebności grup szkolnych w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

Decyzja Nr 487/2014 w sprawie wyznaczania opiekunów studenckich grup szkolnych na kierunkach studiów

Decyzja Nr 583/2014 w sprawie ustalenia liczebności grup szkolnych dla studentów przyjętych w trybie dodatkowej rekrutacji w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

Decyzja Nr 584/2014 w sprawie powołania członków Wydziałowej Komisji Stypendialnej

2013 ROK

Decyzja Nr 208/2013 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2013/2014

Decyzja Nr 364/2013 w sprawie wyboru przedmiotów fakultatywnych na rok akademicki 2013/2014 w grupie szkolnej 115NCI

Decyzja Nr 365/2013 w sprawie wyboru wariantu studiów przez studentów pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia – grupa szkolna 121NC

Decyzja Nr 366/2013 w sprawie wyboru specjalności na kierunku nawigacja przez studentów stacjonarnych studiów I stopnia – grupa szkolna 111NC

Decyzja Nr 367/2013 w sprawie ponownego wyboru specjalności na kierunku nawigacja przez studentów stacjonarnych studiów I stopnia – grupa szkolna 101NC

Decyzja Nr 378/2013 w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2013/2014

Decyzja Nr 431/2013 w sprawie zakończenia rekrutacji na studia cywilne w roku akademickim 2013/2014

Decyzja Nr 432/2013 w sprawie wyznaczania opiekunów studenckich grup szkolnych na kierunkach studiów

Decyzja Nr 516/2013 w sprawie zatwierdzenia regulaminu praktyk na kierunku informatyka

Decyzja Nr 518/2013 w sprawie powołania członków Wydziałowej Komisji Stypendialnej

2012 ROK

Decyzja Nr 151/2012 w sprawie ustalenia „Zasad realizacji, nadzoru i zaliczania praktyk morskich studentów WNiUO”

Decyzja Nr 172/2012 w sprawie ustalenia liczebności grup szkolnych w roku akademickim 2012/2013