Zaznacz stronę

2023 ROK

Decyzja nr 1/2023 – w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Programowej WNiUO
Decyzja nr 2/2023 – w sprawie powołania Rady Programowej WNiUO
Decyzja nr 5/2023 – w sprawie zmiany Decyzji nr 1/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Programowej WNiUO
Decyzja nr 6/2023 – organizacyjna

2022 ROK

Decyzja nr 3/2022 – zmiana Decyzji nr 2/2022
Decyzja nr 2/2022 – organizacyjna

2021 ROK

Decyzja nr 3/2021 – organizacyjna

2019 ROK

Decyzja nr 444/2019 – organizacyjna

2018 ROK

Decyzja nr 526/2018 – organizacyjna
Decyzja nr 525/2018 – w sprawie wyznaczania opiekunów studenckich grup szkolnych I roku w r.a. 2018/2019
Decyzja nr 96/2018 – w sprawie powołania komisji programowej WNiUO

2017 ROK

Decyzja nr 821/2017 – w sprawie powołania Wydziałowego Koordynatora ds. Erasmus+
Decyzja nr 675/2017 – w sprawie nieobecności studentów na przedmiotach objętych postanowieniami Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht (Konwencji STCW)
Decyzja nr 556/2017 – organizacyjna
Decyzja nr 541/2017 – w sprawie wyznaczania opiekunów studenckich grup szkolnych I roku w r.a. 2018/2019
Decyzja nr 51/2017 – w sprawie ustalenia harmonogramu obron w roku akademickim 2016/2017

2016 ROK

Decyzja nr 17/2016 – w sprawie powołania komisji do opracowania zmiany efektów kształcenia, planów studiów i programów kształcenia
Decyzja nr 18/2016 – w sprawie powołania komisji do opracowania zmiany efektów kształcenia, planu i programu studiów II st. na kierunku informatyka
Decyzja nr 52/2016 – w sprawie harmonogramu sesji i obron dla studentów cywilnych ostatnich semestrów studiów
Decyzja nr 598/2016 – w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia
Decyzja nr 617/2016 – w sprawie wyznaczania opiekunów studenckich grup szkolnych na kierunkach studiów

2015 ROK

Decyzja nr 71/2015 – w sprawie wytycznych dla autorów prac dyplomowych wykonywanych na WNiUO
Decyzja nr 82/2015 – w sprawie zmiany liczebności grup szkolnych w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
Decyzja nr 134/2015 – w sprawie odwołania decyzji nr 99/2015 z dnia 02.03.2015 r.
Decyzja nr 246/2015 – w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia

2014 ROK

Decyzja nr 369/2014 – w sprawie wyboru specjalności na kierunku informatyka przez studentów stacjonarnych studiów I stopnia – grupa szkolna 125 NCI
Decyzja nr 371/2014 – w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia
Decyzja nr 427/2014 – w sprawie zatwierdzenia regulaminu praktyk na kierunku nawigacja
Decyzja nr 486/2014 – w sprawie zakończenia rekrutacji na studia cywilne w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
Decyzja nr 486A/2014 – w sprawie ustalenia liczebności grup szkolnych w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
Decyzja nr 487/2014 – w sprawie wyznaczania opiekunów studenckich grup szkolnych na kierunkach studiów
Decyzja nr 583/2014 – w sprawie ustalenia liczebności grup szkolnych dla studentów przyjętych w trybie dodatkowej rekrutacji w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
Decyzja nr 584/2014 – w sprawie powołania członków Wydziałowej Komisji Stypendialnej

2013 ROK

Decyzja nr 208/2013 – w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2013/2014
Decyzja nr 364/2013 – w sprawie wyboru przedmiotów fakultatywnych na rok akademicki 2013/2014 w grupie szkolnej 115NCI
Decyzja nr 365/2013 – w sprawie wyboru wariantu studiów przez studentów pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia – grupa szkolna 121NC
Decyzja nr 366/2013 – w sprawie wyboru specjalności na kierunku nawigacja przez studentów stacjonarnych studiów I stopnia – grupa szkolna 111NC
Decyzja nr 367/2013 – w sprawie ponownego wyboru specjalności na kierunku nawigacja przez studentów stacjonarnych studiów I stopnia – grupa szkolna 101NC
Decyzja nr 378/2013 – w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2013/2014
Decyzja nr 431/2013 – w sprawie zakończenia rekrutacji na studia cywilne w roku akademickim 2013/2014
Decyzja nr 432/2013 – w sprawie wyznaczania opiekunów studenckich grup szkolnych na kierunkach studiów
Decyzja nr 516/2013 – w sprawie zatwierdzenia regulaminu praktyk na kierunku informatyka
Decyzja nr 518/2013 – w sprawie powołania członków Wydziałowej Komisji Stypendialnej

2012 ROK

Decyzja nr 151/2012 – w sprawie ustalenia „Zasad realizacji, nadzoru i zaliczania praktyk morskich studentów WNiUO”
Decyzja nr 172/2012 – w sprawie ustalenia liczebności grup szkolnych w roku akademickim 2012/2013