Zaznacz stronę

Galeria zdjęć

Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

Infrastruktura dydaktyczna

Podczas prowadzenia ćwiczeń, laboratoriów oraz egzaminów praktycznych wykorzystywane są stanowiska zbudowane w oparciu o funkcjonujące w rzeczywistości systemy oraz oryginalne urządzenia. Wyposażenie takie zapewnia możliwość realizacji ćwiczeń praktycznego wykorzystania i użytkowania poszczególnych systemów.
Poniżej zaprezentowano najważniejsze elementy infrastruktury dydaktycznej Wydziału.

Akademia Marynarki Wojennej

Audytorium

Akademia Marynarki Wojennej

Audytorium

Akademia Marynarki Wojennej

Biblioteka główna

Akademia Marynarki Wojennej

Biblioteka główna

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

Aula im. Zygmunta Augusta

Katedra Eksploatacji Jednostki Pływającej

Laboratorium manewrowania okrętem

Katedra Eksploatacji Jednostki Pływającej

Laboratorium manewrowania okrętem

Katedra Eksploatacji Jednostki Pływającej

Laboratorium manewrowania okrętem

Katedra Eksploatacji Jednostki Pływającej

Stanowisko do badań stateczności i niezatapialności

Katedra Eksploatacji Jednostki Pływającej

Stanowisko do badań stateczności i niezatapialności

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Symulator radar, ARPA/ECDIS, WECDIS

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Symulator radar, ARPA/ECDIS, WECDIS

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Symulator GMDSS

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Symulator GMDSS

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Laboratorium Militarnych SIP

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Laboratorium militarnych SIP

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Laboratorium podstaw nawigacji

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Laboratorium urządzeń i systemów nawigacyjnych

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Laboratorium łączności morskiej

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Laboratorium meteorologiczno-oceanograficzne

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Laboratorium meteorologiczno-ocenaograficzne

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Symulator nawigacyjno-manewrowy

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Symulator nawigacyjno-manewrowy

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Symulator nawigacyjno-manewrowy

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Planetarium

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Planetarium

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Planetarium

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Trenażer morskich systemów radiolokacyjnych

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Trenażer morskich systemów radiolokacyjnych

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Pracownia zabezpieczenia hydrograficznego

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Pracownia zabezpieczenia hydrograficznego

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Pracownia zabezpieczenia hydrograficznego

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Pracownia zabezpieczenia hydrograficznego

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Pracownia zabezpieczenia hydrograficznego

Katedra Uzbrojenia Okrętowego

Trenażer Ak-176

Katedra Uzbrojenia Okrętowego

Trenażer Ak-176

Katedra Uzbrojenia Okrętowego

Trenażer TR-23-2MR

Katedra Uzbrojenia Okrętowego

Trenażer TR-23-2MR

Katedra Uzbrojenia Okrętowego

Trenażer WKM

Katedra Uzbrojenia Okrętowego

Trenażer WKM

Katedra Uzbrojenia Okrętowego

Trenażer TR-PPZR Grom

Katedra Uzbrojenia Okrętowego

Zintegrowany symulator i trenażer OP

Katedra Uzbrojenia Okrętowego

Symulator 3D modeli uzbrojenia morskiego

Katedra Uzbrojenia Okrętowego

Symulator 3D modeli uzbrojenia morskiego

Katedra Uzbrojenia Okrętowego

Podczas zajęć z artylerii

Katedra Uzbrojenia Okrętowego

Podczas zajęć z artylerii

Katedra Uzbrojenia Okrętowego

Symulator broni podwodnej

Katedra Uzbrojenia Okrętowego

Symulator broni podwodnej

Katedra Uzbrojenia Okrętowego

Laboratorium min morskich

Katedra Uzbrojenia Okrętowego

Laboratorium min morskich

Katedra Uzbrojenia Okrętowego

Trenażer miny MMD-P

Katedra Uzbrojenia Okrętowego

Trenażer przygotowania torpedy MU-90

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Laboratorium urządzeń radionawigacyjnych

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Laboratorium urządzeń radionawigacyjnych