Zaznacz stronę

Plan konsultacji Katedry Eksploatacji Jednostki Pływającej w roku akademickim 2022/2023

L.p. Prowadzący Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. Z-ca Kierownika KEJP
mgr inż. Jacek Baranowski
09:50-10:40
pok. 120/10
2. kmdr por. mgr inż. Mariusz Jankowski 14:00-16:00
bud. nr 8
3. dr hab.inż. Waldemar Mironiuk, prof. AMW 13:30-14:30
pok. 123/10
4. dr inż. kpt. ż. w. Andrzej Królikowski 14:00-16:00
pok. 120/10
5. dr inż. Sławomir Kuźmicki 13:00-15:00
bud. nr 8
6. dr hab. inż. Marek Szymoński, prof. AMW 12:00-13:00
pok. 124/10
7. dr inż. kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski 15:30-17:30
pok. 120/10
8. mgr inż. kpt. ż. w. Leszek Stępień 12:00-13:00
pok. 121/10
9. mgr inż. kpt. ż. w. Mirosław Janikowski 11:00-12:00
pok. 111/10
10. mgr inż. Bartłomiej Jakus 15:00-16:00
pok. 111/10
11. por. mar. Ireneusz Kamiński 14:00-15:30
bud. nr 8