Zaznacz stronę

Plan konsultacji komendy Wydziału w roku akademickim 2023/2024

 

Dziekan Wydziału dr hab.inż. Marek Przyborski, prof. AMW zaprasza na konsultacje we wtorki, w godz. 14:00 – 15:00. Dziekan przyjmuje studentów w pom. 216/7.

Prodziekan ds. kształcenia i studenckich kmdr por. dr inż. Piotr Bekier zaprasza na konsultacje w poniedziałki, w godz. 15:30 – 16:30. Prodziekan przyjmuje studentów w pom. 213/7.