Zaznacz stronę

Katedra Uzbrojenia Okrętowego

Katedra Uzbrojenia Okętowego  jest komórką organizacyjną WNIUO AMW powołaną do zabezpieczenia procesu kształcenia specjalistycznego kandydatów na żołnierzy zawodowych (k.n.ż.z.) na wszystkich kierunkach studiów oraz badań naukowych w obszarach związanych z budową oraz eksploatacją uzbrojenia morskiego.

W skład Katedry Uzbrojenia Okrętowego wchodzą:

 • Pracownia Symulatorów i Trenażerów Uzbrojenia;
 • Pracownia Pól Fizycznych;

Baza szkoleniowa Katedry składa się z symulatorów i trenażerów uzbrojenia odzwierciedlających realne warunki funkcjonowania systemów rozpoznawczo-ogniowych występujących we wszystkich obszarach działania MW RP.

Zadania KUO w zakresie dydaktyki i szkolenia:

 • Realizacja kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych w ramach Systemu Doskonalenia Zawodowego MON.
 • Współpraca i kształcenie specjalistyczne k.n.ż.z. z ośrodków i uczelni zagranicznych.
 • Opracowywanie i realizacja praktyk specjalistycznych dla k.n.ż.z.
 • Opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów kształcenia specjalistycznego k.n.ż.z. oraz szkolenia wojsk.

Specjalizacja KUO w obszarze badawczym i rozwojowym:

 • projektowanie i testowanie systemów uzbrojenia morskiego;
 • badania nieniszczące luf armat morskich metodami wizualnymi;
 • monitorowanie obszarów morskich w dolnej i górnej półsferze;
 • pozyskiwanie i analiza danych do zasilania informatycznego systemów rozpoznawczo-ogniowych;
 • analiza i modelowanie pól fizycznych jednostek pływających;
 • opracowywanie Norm Obronnych oraz wykonywanie ekspertyz w ramach specjalizacji naukowej Katedry.