Zaznacz stronę

W obecnych czasach, przy rozwijającej się i innowacyjnej gospodarce, bardzo ważne są dla pracodawców wiedza, umiejętności i kompetencje zawodowe ich przyszłych pracowników. Każdy z nas ma tego świadomość i nie ma potrzeby szerszego rozwijania tego zagadnienia. Od semestru letniego bieżącego roku akademickiego przed studentami Akademii Marynarki Wojennej otwierają się nowe możliwości w tym zakresie. Na mocy podpisanego w ubiegłym roku porozumienia o współpracy z The Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST) Akademia Marynarki Wojennej stała się jego członkiem instytucjonalnym (Marine Member).

IMarEST jest powołaną w 1889 r. aktem królewskim multidyscyplinarną, międzynarodową organizacją pozarządową z siedzibą w Londynie o statusie doradczym min. przy Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) oraz Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO). Instytut zrzesza specjalistów, inżynierów, naukowców i technologów z szeroko pojętej branży morskiej. Jako największa organizacja tego typu na świecie posiada ponad 18 000 członków w ponad 120 krajach. Działalność Instytutu ma na celu wspieranie kształcenia i rozwoju naukowego w zakresie inżynierii i technologii morskich, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz wymiany poglądów oraz dobrych praktyk wśród specjalistów z branży morskiej i okrętowej, jak również podejmowanie działań na rzecz promowania i podnoszenia standardów zawodowych w szeroko pojętej działalności na morzu. Swoją misję realizuje poprzez uczestnictwo przedstawicieli IMarEST w posiedzeniach Organizacji Międzynarodowych, prowadzenie bogatej w zasoby platformy internetowej (https://www.imarest.org), organizowanie seminariów i konferencji, prowadzenie studiów, szkoleń oraz kształcenia ustawicznego wykorzystując do tego również technologie e-learningowe (https://www.mla-uk.com), jak również działalność publikacyjną oraz sprawozdawczą (https://www.imarest.org/resources). Recenzowane czasopisma naukowe publikowane przez IMarEST „Journal of Marine Engineering and Technology” oraz „Journal of Operational Oceanography” znajdują się na liście A osiągając punktację odpowiednio 20 i 25 punktów. Więcej informacji na temat IMarEST znajduje się na stronie internetowej (https://www.imarest.org) oraz (https://www.youtube.com/watch?v=715hdCal4BY).

Decyzją nr 160/2016 Rektor−Komendant AMW powołał uczelnianego koordynatora ds. współpracy z IMarEST. Na koordynatora wyznaczony został kmdr por. dr inż. Bogdan Pojawa. Nasza Akademia w ramach członkostwa w IMarEST uzyskała szereg przywilejów skierowanych głównie do studentów, jak również pracowników naukowo−dydaktycznych oraz dydaktycznych. Do przywilejów tych należą:

  • – indywidualne uprawnienia członkowskie dla pięciu afiliowanych przez AMW pracowników naukowo−dydaktycznych. Do osób tych należą: kmdr dr hab. inż. Tomasz Kniaziewicz, prof. AMW, kmdr dr hab. inż. Piotr Szymak, prof. AMW, kmdr por. dr inż. Bogdan Pojawa, kmdr por. dr inż. Piotr Bekier oraz por. mar. Piotr Zwolan;
  • = bezpłatne indywidualne uprawnienia członkowskie dla wszystkich studentów afiliowanych przez AMW. Osoby zainteresowane członkostwem proszone są o kontakt z Uczelnianym Koordynatorem ds. współpracy z IMarEST kmdr por. dr inż. Bogdanem Pojawą (b.pojawa@amw.gdynia.pl).
  • – w ramach indywidualnego członkostwa nieodpłatny dostęp do zasobów internetowych IMarEST, a w szczególności do zasobów wirtualnej biblioteki, materiałów konferencyjnych, czasopism, udział oraz korzystanie z zasobów wyspecjalizowanych grup tematycznych, dostęp do IMarEST TV oraz bieżących ogłoszeń i wiadomości. Ponadto możliwość korzystania z szerokiej oferty w zakresie studiów, szkoleń oraz kursów, w tym e-learningowych.
  • – Zniżki na udział w seminariach, konferencjach, kursach oraz wydarzeniach organizowanych przez IMarEST.
  • – Zamieszczanie reklam oraz komunikatów na platformie internetowej IMarEST.
  • – Prenumerata czasopisma „The Marine Professional”.
  • – Doradztwo w zakresie rozwoju zawodowego.

Mamy nadzieję, że oferowane naszym studentom nowe możliwości w zakresie szeroko pojętej edukacji spotkają się z dużym zainteresowaniem oraz aktywnym wykorzystywaniem udostępnionych przez IMarEST zasobów. Możliwość wykorzystania powyższych zasobów na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych, prac dyplomowych, w działalności naukowo−badawczej oraz działalności kół naukowych powinno w znacznym stopniu przyczynić się do wzrostu jakości kształcenia realizowanych w Akademii Marynarki Wojennej kierunków studiów. Mamy również nadzieję, że dostęp do bieżących i aktualnych informacji z branży morskiej i okrętowej o globalnym światowym zasięgu znacznie przyczyni się do wzrostu kompetencji zawodowych naszych studentów zgodnie z maksymą „…mieszkam lokalnie, myślę globalnie…”.