Zaznacz stronę

KONTO BANKOWE

Akademia Marynarki Wojennej

ING Bank Śląski S.A.

65 1050 1764 1000 0022 7313 3260


Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat w roku akademickim 2021/2022 zostały określone w Zarządzeniu Nr 13/2021 Rektora-Komendanta AMW z dn. 31.05.2021 r.

Wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia, opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2021/2022 określona została w Zarządzeniu Nr 23/2021 Rektora-Komendanta AMW z dn. 18.08.2021 r.