Zaznacz stronę

Pytania na egzaminie dyplomowym

Na egzaminie dyplomowym kończącym studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie:

  1. W przypadku, gdy jest to egzamin dyplomowy kwalifikacyjny, dyplomant losuje:
    • z wykazu pytań kwalifikacyjnych STCW – po jednym pytaniu z każdej funkcji wskazanej w wymaganiach egzaminacyjnych na poziomie operacyjnym odpowiednim do kierunku i specjalności studiów,
    • z wykazu pytań z przedmiotów z modułu specjalnościowego – dwa pytania.
  2. W pozostałych przypadkach dyplomant losuje:
    • z wykazu pytań z przedmiotów z modułu kierunkowego – dwa pytania,
    • z wykazu pytań z przedmiotów z modułu specjalnościowego – dwa pytania.

Na egzaminie dyplomowym kończącym studia drugiego stopnia:

  1. W przypadku, gdy jest to egzamin dyplomowy kwalifikacyjny, dyplomant losuje:
    • z wykazu pytań kwalifikacyjnych STCW – po jednym pytaniu z każdej funkcji wskazanej w wymaganiach egzaminacyjnych na poziomie operacyjnym odpowiednim do kierunku i specjalności studiów,
    • z wykazu pytań z przedmiotów z modułu specjalnościowego – jedno pytanie.
  2. W pozostałych przypadkach dyplomant losuje:
    • z wykazu pytań z przedmiotów z modułu kierunkowego – dwa pytania,
    • z wykazu pytań z przedmiotów z modułu specjalnościowego – jedno pytanie.

Wykaz pytań STCW – egzamin dyplomowy kwalifikacyjny – inżynierski (studia cywilne) lub magisterski (studia wojskowe)

Wykaz pytań kierunkowych – kierunek nawigacja – egzamin dyplomowy magisterski (studia cywilne)
Wykaz pytań kierunkowych – kierunek nawigacja – egzamin dyplomowy inżynierski (studia wojskowe)

Wykaz pytań specjalnościowych – specjalność eksploatacja statku handlowego – egzamin dyplomowy inżynierski (studia cywilne)
Wykaz pytań specjalnościowych – specjalność hydrografia i systemy informacji przestrzennej – egzamin dyplomowy inżynierski (studia cywilne)
Wykaz pytań specjalnościowych – specjalność nawigacyjna obsługa sektora offshore – egzamin dyplomowy inżynierski (studia cywilne)
Wykaz pytań specjalnościowych – specjalność eksploatacja okrętowych systemów pokładowych – egzamin dyplomowy inżynierski (studia wojskowe)
Wykaz pytań specjalnościowych – specjalność nawigacja morska – egzamin dyplomowy magisterski (studia cywilne)
Wykaz pytań specjalnościowych – specjalność eksploatacja okrętowych systemów pokładowych – egzamin dyplomowy magisterski (studia wojskowe)