Zaznacz stronę

Regulamin dyplomowania WNiUO AMW – wprowadzony Zarządzeniem Prodziekana ds. kształcenia i studenckich WNiUO nr 1/2024 z dnia 25.03.2024 r.

Regulamin

Załącznik nr 1 – deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej

Załącznik nr 2 – wniosek o zmianę promotora pracy dyplomowej

Załącznik nr 3 – wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego

Załącznik nr 4 – oświadczenie (do włączenia do pracy dyplomowej)

Zasady redakcji pracy dyplomowej – wytyczne dla autorów prac dyplomowych  – autor prof. A. Felski