Zaznacz stronę

  1. Uchwała nr 6/2020 Senatu AMW z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się.
  2. Zarządzenie nr 20/2021 Rektora-Komendanta AMW z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących potwierdzenia efektów uczenia się.
  3. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się na WNiUO – wprowadzony Uchwałą Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport nr 13/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.
  4. Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się w r.a. 2023/2024 – studia I stopnia na kierunku nawigacja.
  5. Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się w r.a. 2023/2024 – studia II stopnia na kierunku nawigacja.

Uwaga!

Z uwagi na nowe brzmienie Załącznika nr 2 i Załącznika nr 3 występujących w Regulaminie potwierdzania efektów uczenia się na WNiUO, wprowadzonych Zarządzeniem nr 20/2021 Rektora-Komendanta AMW z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących potwierdzenia efektów uczenia się, ilekroć w Regulaminie jest mowa o Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 należy stosować wzory załączników wprowadzone Zarządzeniem Rektora-Komendanta AMW z dnia 16 lipca 2021 r.