Zaznacz stronę

Regulamin praktyk studenckich

Regulamin praktyk studenckich – wprowadzony Decyzją Prodziekana ds. kształcenia i studenckich Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego nr 15/2020 z dnia 27.01.2020 r.

Regulamin

Algorytm realizacji praktyk

Załącznik nr 1 – porozumienie (praktyki rządowe)

Załącznik nr 2a / 2b – skierowanie na praktykę

Załącznik nr 3 – deklaracja przyjęcia na praktykę

Załącznik nr 4a / 4b / 4c – zaświadczenie o odbyciu praktyki

Załącznik nr 5b / 5c – sprawozdanie z praktyki

Załącznik nr 6 – karta zaliczeń praktyki – wzór

Załącznik nr 7 – zasady obiegu książki praktyk (praktyki pływania)

Załącznik nr 8 – Zaświadczenie potwierdzające ukończenie pierwszego roku studiów oraz ukończenie programu szkolenia na poziomie pomocniczym (niezbędne do uzyskania świadectwa marynarza wachtowego)