Zaznacz stronę

Regulamin Rady Programowej WNiUO AMW – wprowadzony Decyzją Dziekana WNiUO nr 1/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. ze zmianami wprowadzonymi Decyzją Dziekana WNiUO nr 5/2023 z dnia 20 września 2023 r.

Regulamin