Zaznacz stronę

Na podstawie § 14 ust. 2 oraz § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia (Dz.U. 2022 poz. 1448)

Rektor-Komendant
Akademii Marynarki Wojennej

ogłasza

w dniu 21 marca 2023 r. zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca na I rok studiów wojskowych w Akademii Marynarki Wojennej w roku akademickim 2022/2023 na następujące kierunki:

  1. Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego:

— nawigacja, spec. eksploatacja okrętowych systemów pokładowych;

  • Wydział Mechaniczno-Elektryczny:

— informatyka, spec. morskie systemy teleinformatyczne;

— mechanika i budowa maszyn, spec. eksploatacja siłowni okrętowych;

— mechatronika, spec. elektroautomatyka okrętowa;

spośród studentów cywilnych Akademii Marynarki Wojennej, których kierunek kształcenia odpowiada wnioskowanemu kierunkowi przyjęcia na studia wojskowe.

Termin składania wniosków: do 03.03.2023 r.

Więcej informacji na stronie uczelni.