Zaznacz stronę
  1. dr hab. inż. Artur MAKAR, prof. AMW
  2. kmdr dr hab. inż. Krzysztof NAUS, prof. AMW
  3. kmdr dr hab. inż. Mariusz WĄŻ, prof. AMW – przewodniczący
  4. kmdr por. dr inż. Artur GRZĄDZIEL
  5. kmdr ppor. dr inż. Krzysztof JASKÓLSKI
  6. kpt. mar. dr inż. Łukasz MARCHEL
  7. dr inż. Krystian BUSZMAN