Zaznacz stronę

Szanowni Państwo,

Przekazujemy listę absolwentów I i II stopnia Państwa wydziału w roku ak. 2021/2022 uprawnionych do ubiegania się o umorzenie kredytu studenckiego ( w danej grupie – 50%, 35 lub 20 %).

Liczba uprawnionych absolwentów do umorzenia kredytu studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2021/2022
w Akademii Marynarki Wojennej

III grupa – 20%

21769Nawigacja (studia wojskowe)WNIUO

Liczba uprawnionych absolwentów do umorzenia kredytu studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022
w Akademii Marynarki Wojennej

III grupa – 20%

20767Nawigacja (studia wojskowe)WNIUO
20782Nawigacja (studia wojskowe)WNIUO