Zaznacz stronę

W AMW na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego  trwa nabór chętnych na studia podyplomowe Hydrografia. Nabór na studia realizowany jest w systemie ciągłym i zostanie zakończony z chwila ukompletowania minimalnej liczby studentów. Zostało jeszcze kilka miejsc. Zapraszamy chętnych.

Celem studiów podyplomowych z Hydrografii jest uzyskanie wiedzy teoretycznej wymaganej programem szkolenia hydrografa według Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (dokument IHO S-5) co jest niezbędne do uzyskania międzynarodowego dyplomu Hydrografa kat. A.

Dyplom hydrografa kat. A  wydawany jest przez Biuro Hydrograficzne MW RP, który upoważnia jego właściciela do wykonywania prac hydrograficznych prowadzonych na obszarach morskich stosownie do posiadanego poziomu uprawnień związanych z kategorią, który obejmuje:

  • zarządzanie oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad całością pomiarów hydrograficznych w tym planowaniem i realizacją prac,
  • kierowanie pracami grup pomiarowych,
  • opracowanie i przetwarzanie danych oraz wytworzeniem hydrograficznych materiałów roboczych i sprawozdawczych.

Studia są kierowane przede wszystkim do osób posiadających wykształcenie w zakresie takich nauk jak nawigacja, geodezja lub geografia itp, ale również posiadających doświadczenie wyniesione z pracy w instytucjach związanych z hydrografią, kartografią, eksploracją środowiska wodnego i wszelkimi pomiarami wykonywanymi na akwenach wodnych lub planującymi taką pracę podjąć.

Zgłoszenia pocztą elektroniczną (podanie dostępne na stronie https://nawigacja.gdynia.pl/oferta/studia-podyplomowe/) proszę kierować do Sekretariatu Katedry Nawigacji i Hydrografii Morskiej lub bezpośrednio do kierownika studiów podyplomowych.

Sekretariat KNiHM

Akademia Marynarki Wojennej
Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej
Ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
e-mail: k.banaszak@amw.gdynia.pl
tel. 261262774

Kierownik Studiów Podyplomowych Hydrografia  (H)

kmdr dr hab. inż. Mariuz Wąż, prof. AMW
e-mail: m.waz@amw.gdynia.pl
tel. 261 262 658; 261 262 774