Zaznacz stronę

DZIEKAN

dr hab. inż. Waldemar MIRONIUK, prof. AMW
e-mail: w.mironiuk@amw.gdynia.pl
tel.: 261-262-794
tel.: 261-262-752

PRODZIEKAN
DS. KSZTAŁCENIA i STUDENCKICH

kmdr por. dr inż. Piotr BEKIER
e-mail: p.bekier@amw.gdynia.pl
tel.: 261-262-877