Zaznacz stronę

mgr inż. Tadeusz BODNAR
Temat: Metoda określania kątów przechylenia i przegłębienia okrętu na podstawie informacji pozyskiwanej z systemu wizyjnego.
Promotor: kmdr dr hab. inż. Tomasz PRACZYK, prof. AMW

mgr inż. Henryk NITNER
Temat: Model krajowego morskiego systemu informacji przestrzennej.
Promotor: dr hab. inż. Krzysztof CZAPLEWSKI, prof. AMW