Zaznacz stronę

Lista osób przyjętych na studia cywilne na kierunku nawigacja na rok akademicki 2022/2023 zostanie ogłoszona po zakończeniu rekrutacji podstawowej. Osoby przyjęte na studia zostaną powiadomione mailowo oraz listownie.