Zaznacz stronę

WZJK – skład

Wydziałowy Zespół Jakości Kształcenia został powołany Decyzją nr 70/2019 Dziekana WNiUO AMW z dnia 15.02.2019 r.
Skład Zespołu:

  1. dr hab. inż. Artur MAKAR, prof. AMW – pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia, przewodniczący zespołu
  2. kmdr por. mgr inż. Dariusz ŻOŁNIERUK – przedstawiciel nauczycieli akademickich WNiUO
  3. chor. mar. Krystian POBŁOCKI – przedstawiciel administracji WNiUO
  4. pchor. Maciej CYMANN – przedstawiciel studentów WNiUO
  5. pchor. Patryk ZARĘBSKI – przedstawiciel studentów WNiUO