Zaznacz stronę

W maju br. studenci kierunku Hydrografia Morska wzięli udział w zajęciach praktycznych w Basenie Żeglarskim im. Gen. M. Zaruskiego w Gdyni. Celem zajęć było zapoznanie z istotą i znaczeniem prędkości propagacji fali akustycznej w wodzie dla pomiarów hydrograficznych, metodami pomiaru parametru, praktyczne przeprowadzenie pomiaru i rejestracji prędkości dźwięku w wodzie oraz sporządzenie profili i opracowanie sprawozdania z ćwiczeń. Studenci zapoznali się z budową i wyposażeniem łodzi motorowej Kompas oraz oprogramowaniem do kalibracji, pomiaru i archiwizacji profili dźwiękowych. Opuszczali czujnik prędkości dźwięku z pomostu pływającego i z pokładu łodzi motorowej. Pogoda „hydrograficzna” dopisała a wyniki pomiarów umożliwiły przygotowanie sprawozdań końcowych. Praktyczne metody nauczania umożliwiają ugruntowanie wiedzy teoretycznej i opanowanie umiejętności posługiwania się urządzeniami, przyrządami i systemami pomiarowymi. Rozwijają zdolności studentów i ich zainteresowania poznawcze. Doświadczenia i wiedza zebrane w trakcie zajęć praktycznych stanowią niewątpliwie fundament budowania silnych kompetencji przyszłego hydrografa.