Zaznacz stronę

Zajęcia praktyczne w ramach przedmiotu Hydrografia i pomiary hydrograficzne miały na celu zapoznanie podchorążych z budową, parametrami technicznymi, obsługą i manewrowaniem bezzałogowym pojazdem nawodnym Otter Pro.

Bezzałogowy, nawodny pojazd USV Otter Pro (ang. Unmanned Surface Vehicle) jest zdolny do wykonywania pomiarów na akwenach płytkich i ultrapłytkich. To nowoczesna, wielosensorowa platforma wyposażona w czujniki pomiarowe przeznaczona do prowadzenia badań środowiska wodnego oraz laserowego skanowania obiektów nawodnych, infrastruktury portowej, konstrukcji hydrotechnicznych. Otter Pro cechuje się budową modułową z możliwością demontażu na pojedyncze podzespoły. Przy prędkości 2 węzłów i zasileniu z 4 baterii czas operowania pojazdu na wodzie wynosi 20 h. Szerokopasmowa komunikacja zapewnia łączność z pojazdem w promieniu 2 km. Na pokładzie pojazdu znajduje się winda w czujnikiem SVP, która umożliwia opuszczanie sondy do dna z jednoczesnym pomiarem rozkładu prędkości dźwięku w kolumnie wody.

Pojazd wyposażony jest w podstawowe sensory przeznaczone do akwizycji danych: system GNSS oparty na precyzyjnych pomiarach RTK GPS, najnowszej generacji echosonda wielowiązkowa Norbit Winghead i80S zapewniająca wysokorozdzielcze pomiary głębokości akwenu, sonar boczny SSS, urządzenie do pomiaru i kompensacji przechyłów kątowych platformy, przygłowicowy czujnik prędkości propagacji fali akustycznej w wodzie, zintegrowany INS, kamera zobrazowania sytuacji rzeczywistej w strefie operowania pojazdu, LiDAR do pozyskiwania danych geoprzestrzennych, nawodnych i lądowych w górnej półsferze oraz opuszczany miernik prędkości dźwięku.

Bezzałogowy pojazd Otter Pro stanowi element bazy dydaktycznej Akademii Marynarki Wojennej i jest unikatową w skali kraju pływającą platformę pomiarową zapewniającą kompleksowe szkolenie podchorążych i studentów cywilnych z zakresu uruchamiania, obsługi i eksploatacji pojazdów bezzałogowych, prowadzenia rekonesansu hydrograficznego przybrzeżnych akwenów morskich i śródlądowych oraz realizacji pomiarów sonarowych, batymetrycznych i topograficznych z użyciem sonaru bocznego, echosondy wielowiązkowej i LiDAR-u. Pojazd jest na wyposażeniu Katedry Nawigacji i Hydrografii Morskiej, na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego.