Zaznacz stronę

Zakres działalności KH

Katedra Hydroakustyki jest komórką Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego właściwą do kształcenia w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania z dziedziny nauki uprawianej przez pracowników zakładu na studiach dziennych i zaocznych na kierunku nawigacja i informatyka w specjalnościach uprawianych na Wydziale i innych wydziałach Akademii oraz do prowadzenia działalności naukowo-badawczej, w szczególności związanej z potrzebami Marynarki Wojennej, w następujących kierunkach:

 1. Budowa i eksploatacja urządzeń oceanotechnicznych.
 2. Okrętowe i stacjonarne systemy hydrolokacyjne.
 3. Obrona bierna okrętu.
 4. Pola fizyczne okrętów.
 5. Teoria propagacji fal sprężystych w morzu.

 

Do zadań Katedry Hydroakustyki należy:

 1. Kształcenie ogólnotechniczne i specjalistyczne kadr inżynierskich w zakresie hydrolokacji, pól fizycznych okrętów oraz urządzeń oceanotechnicznych dla potrzeb jednostek wojskowych oraz gospodarki narodowej.
 2. Kształcenie w celu uzupełnienia wiedzy ogólnej i specjalistycznej osób, które posiadają tytuły zawodowe w specjalnościach uprawianych w Katedrze.
 3. Prowadzenie doskonalenia zawodowego dla żołnierzy zawodowych i osób cywilnych w zakresie przedmiotów specjalistycznych z zagadnień hydroakustyki, hydrolokacji oraz pól fizycznych okrętu, w trybie studiów wyższych, zawodowych oraz szkolenia kursowego.
 4. Udział w praktykach przypisanych Katedrze Hydroakustyki.
 5. Tworzenie literaturowej bazy dla przedmiotów prowadzonych w Katedrze Hydroakustyki.
 6. Prowadzenie prac wdrożeniowych i modernizacyjnych dotyczących technicznego wyposażenia okrętu i innych obiektów morskich;
 7. Gromadzenie informacji o postępach nauki i techniki w zakresie specjalności naukowych i przedmiotów dydaktycznych uprawianych w Katedrze;
 8. Rozwijanie i upowszechnianie w Marynarce Wojennej postępu technicznego i technologicznego w hydroakustyce, hydrolokacji i pól fizycznych okrętu;
 9. Wykonywanie ekspertyz, diagnoz i prowadzenie doświadczeń dotyczących hydroakustyce, hydrolokacji i pól fizycznych okrętu;
 10. Opracowywanie propozycji zamierzeń organizacyjnych do rocznych planów zasadniczych zamierzeń Wydziału i Uczelni;
 11. Opracowywanie propozycji zamierzeń organizacyjnych do rocznych planów zasadniczych zamierzeń Wydziału i Uczelni;
 12. Opracowywanie propozycji do planów kontaktów zagranicznych Akademii w zakresie dotyczącym Katedry;
 13. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
 14. Prowadzenie badań naukowych w zakresie:
 • bazy danych sygnatur pól fizycznych jednostek pływających oraz statków powietrznych;
 • pomiary i identyfikacja sygnałów podwodnych przez źródła szumów podwodnych;
 • budowy i eksploatacji obiektów oceanotechnicznych;
 • metody pomiaru sygnałów szumowych w środowisku podwodnym;
 • nieliniowe oddziaływanie fal akustycznych w środowisku podwodnym;
 • opracowanie norm obronnych Marynarki Wojennej.