Zaznacz stronę

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW kształci studentów cywilnych

na kierunku studiów nawigacja, na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

oraz na kierunku hydrografia morska na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia

(wspólnie z Wydziałem Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego)

Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla studiów cywilnych na kierunku nawigacja na rok akademicki 2024/2025 określa Uchwała Nr 14/2023 Senatu AMW z dnia 13.04.2023 r.

Najważniejsze daty w rekrutacji podstawowej:
1 czerwca – rozpoczęcie rekrutacji
19 lipca – zakończenie rekrutacji
22 lipca – ogłoszenie listy przyjętych

Rejestracja:
System Elektronicznej Rekrutacji

Kontakt z komisją rekrutacyjną:
e-mail: rekrutacja.wniuo@amw.gdynia.pl
tel.: 261-262-561 – dyżury informacyjne w dni robocze, od 31 maja r. do 20 września 2024 r., w godz. 9:00 – 15:00

>> więcej informacji <<

Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla studiów cywilnych na kierunku hydrografia morska na rok akademicki 2024/2025 określa Uchwała nr 30/23 Senatu UG z dnia 27.04.2023 r. (z późn. zm.)

Najważniejsze daty:
1 czerwca – rozpoczęcie rekrutacji
10 lipca – zakończenie rekrutacji
13 lipca – ogłoszenie listy kandydatów
19 lipca – ogłoszenie listy przyjętych

Kontakt z komisją rekrutacyjną:
e-mail: rekrutacja.woig@ug.edu.pl
tel.: (0-58) 523-66-66, (0-58) 523-66-34

Rejestracja:
Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Miejsce składania dokumentów (po ogłoszeniu listy kandydatów):
Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii
Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 46, sala 2E
pon. – pt.: 10:00 – 15:00

>> więcej informacji <<