Zaznacz stronę

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW kształci studentów cywilnych na kierunku studiów nawigacja, na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na kierunku hydrografia morska (wspólnie z Wydziałem Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego), na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia.

Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla studiów cywilnych na kierunku nawigacja na rok akademicki 2023/2024 określa Uchwała Nr 19/2022 Senatu AMW z dnia 21.04.2022 r.

Najważniejsze daty w rekrutacji podstawowej:
1 czerwca – rozpoczęcie rekrutacji
14 lipca – zakończenie rekrutacji
18 lipca – ogłoszenie listy przyjętych

Najważniejsze daty w rekrutacji dodatkowej:
17 lipca – rozpoczęcie rekrutacji
31 sierpnia – zakończenie rekrutacji
5 września – ogłoszenie listy przyjętych

Rejestracja:
System Elektronicznej Rekrutacji

Kontakt z komisją rekrutacyjną:
e-mail: rekrutacja.wniuo@amw.gdynia.pl
tel.: 261-262-561 – dyżury informacyjne w dni robocze, od 31 maja 2023 r. do 21 września 2023 r., w godz. 900 – 1500

>> więcej informacji <<

Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla studiów cywilnych na kierunku hydrografia morska na rok akademicki 2023/2024 określa Uchwała nr 30/22 Senatu UG z dnia 26.05.2022 r.

Najważniejsze daty:
1 czerwca – rozpoczęcie rekrutacji
10 lipca – zakończenie rekrutacji
13 lipca – ogłoszenie listy kandydatów
19 lipca – ogłoszenie listy przyjętych

Kontakt z komisją rekrutacyjną:
e-mail: rekrutacja.woig@ug.edu.pl
tel.: (0-58) 523-66-66, (0-58) 523-66-34

Rejestracja:
Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Miejsce składania dokumentów (po ogłoszeniu listy kandydatów):
Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii
Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 46, sala 2E
pon. – pt.: 10:00 – 15:00

>> więcej informacji <<