Zaznacz stronę

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW kształci studentów cywilnych na kierunku studiów nawigacja, na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na kierunku hydrografia morska (wspólnie z Wydziałem Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego), na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia.

Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla studiów cywilnych na kierunku nawigacja na rok akademicki 2022/2023 określa Uchwała Nr 7/2021 Senatu AMW z dnia 18.03.2021 r.

Najważniejsze daty w rekrutacji podstawowej:
1 czerwca – rozpoczęcie rejestracji
31 sierpnia – zakończenie rejestracji
2 września – ogłoszenie listy przyjętych

Najważniejsze daty w rekrutacji dodatkowej:
1 września – rozpoczęcie rejestracji
19 września – zakończenie rejestracji
20 września – ogłoszenie listy przyjętych

Rejestracja:
System Elektronicznej Rekrutacji

Kontakt z komisją rekrutacyjną:
e-mail: rekrutacja.wniuo@amw.gdynia.pl
tel.: 261-262-561 – dyżury informacyjne w dni robocze, od 31 maja 2022 r. do 20 września 2022 r., w godz. 900 – 1500

>> więcej informacji <<

Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla studiów cywilnych na kierunku hydrografia morska na rok akademicki 2022/2023 określa Uchwała nr 37/21 Senatu UG z dnia 27.05.2021 r.

Najważniejsze daty:
informacja wkrótce

Kontakt z komisją rekrutacyjną:
e-mail: rekrutacja.woig@ug.edu.pl
tel.: (0-58) 523-66-66, (0-58) 523-66-34

Rejestracja:
Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Miejsce składania dokumentów (po ogłoszeniu listy kandydatów):
Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii
Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 46, sala 2E
pon. – pt.: 10:00 – 15:00

>> więcej informacji <<