Zaznacz stronę

Plan konsultacji Katedry Nawigacji i Hydrografii Morskiej w roku akademickim 2023/2024

L.p. Prowadzący Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.

Kierownilk KNiHM

dr inż. Tadeusz Dąbrowski

 

15:50-17:20

pok. 114/7

 
2.

kadm.w st. spocz. dr inż.

Czesław Dyrcz

 

14:30-16:30

pok. 105/7

 

3. prof. dr hab. inż. Andrzej Felski

15:30-17:30

     pok. 104/10

   
4. dr hab. inż. Artur Makar, prof. AMW  

08:00-10:00

pok. 113B/10

 
5. dr  inż. Mariusz Mięsikowski

15:00-16:30

pok. 212/5

   
6. kmdr rez. mgr inż. Henryk Nitner    
7. dr inż. Kajetan Ćwiklik  

14:00-16:00

pok. 118/10

15:30-17:30

pok. 14C/9

8. kmdr  dr hab. inż. Mariusz Wąż, prof. AMW      
9. dr inż. Artur Grządziel    

15:30-17:30

pok. 220/10

09:50:10:35

pok. 113A/10

10.

kmdr dr hab. inż. Krzysztof Naus,

prof. AMW

 

15:30-17:30

pok. 103/10

 
11. kmdr por. dr  inż. Arkadiusz Narloch    
12. mgr inż. Artur Szczepański  

14:45-15:30

pok. 219/10

16:00-18:00

pok. 14C/9

13. kpt. mgr inż. Radosław Przybysz  

14:45-15:30

pok. 218/10

 
14. dr  Janusz Grabas  

14:45-15:30

pok. 219/10

 
15. kmdr por. mgr inż. Dariusz Żołnieruk    
16. kmdr ppor. dr inż. Piotr Zwolan  

14:30-16:30

pok. 25/5

15:30-17:30

pok. 117/10

17. kmdr por. dr inż. Sławomir Świerczyński

15:30-17:30

pok. 200/7

18. mgr inż. Paweł Pawłowski    
19. kmdr ppor.dr inż. Krzysztof Jaskólski

14:00-15:30

pok. 100/7

15:30-17:30

pok. 200/7

20. kmdr ppor.dr inż. Łukasz Marchel    
21. kmdr ppor. dr inż. Dominik Iwen  

11:35-12:35

pok. 244/5

15:30-17:30

pok. 212/5

22. mgr inż. Tadeusz Piętka