Zaznacz stronę

Akademia Marynarki wojennej

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

navigare necesse est

Nadchodzące wydarzenia

01.06.2022

Rozpoczęcie rejestracji na studia „cywilne”

01.07.2022

Zakończenie rejestracji na studia „wojskowe”

do 06.07.2022

Kompletowanie dokumentów na studia „wojskowe”

07-08.07.2022

Rekrutacja na studia „wojskowe”

31.08.2022

Zakończenie rejestracji na studia „cywilne”

02.09.2022

Ogłoszenie listy przyjętych na studia „cywilne”

Szybkie linki

Rozkłady zajęć
  • semestr zimowy
  • semestr letni
Programy studiów

Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Klip promocyjny

Ostatnie wydarzenia

Spotkanie KNiHM

29 październik 2021

Ostatnie posty

Terminy obron w roku 2022

Grupa Sesja zasadnicza Termin złożenia pracy Terminy obronMostek(2 tyg. przed obroną)  Sale171N – 26 osób - II°06.06 – 19.0623.05.202214-15.0629.04/11.05117/10 100/7181NC i nie tylko18.06 – 30.0606.06.2022 (termin dla 181NC) 24.06.2022 (reszta)...

Do studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich realizowanych w Naszej Uczelni w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych.

Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia jest zobowiązana do wprowadzenia w programach studiów dla kierunków przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub społeczne (dotyczy studentów WNiUO i WM-E)...

Udział w Międzynarodowych Regatach Żeglarskich

W dniach 21.04-25.05.2022 r delegacja Akademii Marynarki Wojennej w składzie: opiekun: kmdr ppor. Jacek Zalewski zawodnicy: pchor. Maria Kulling, pchor. Mateusz Pietrzak wzięła udział w 4-tych Międzynarodowych Regatach Żeglarskich w Hiszpańskim Ponte Verda, na...

Życzenia Wielkanocne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzę zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych nadziei i miłości; składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha i miłych chwil spędzonych w gronie najbliższych. Niech te Święta będą pełne radości z okazji...

Pożegnanie kierownika KNiHM

Z końcem stycznia 2022 r. zakończył zawodową służbę wojskową kierownik Katedry Nawigacji i Hydrografii Morskiej kmdr por. dr inż. Artur GRZĄDZIEL. Dziękując za lata profesjonalnie i z pełnym oddaniem pełnionej służby w dZH MW oraz na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia...

Spotkanie z uczniami w ramach 100-lecia AMW

17 marca delegacja WNiUO udała się do Zespołu Szkół Morskich w Darłowie, gdzie zapoznała uczniów z ofertą dydaktyczną naszej uczelni oraz WNiUO realizując jednocześnie cykl 6 wykładów w ramach akcji "100 wykładów na 100-lecie AMW". Z kolei 22 marca podobne spotkanie...

Mile dobra na 100-lecie AMW

Szanowni Państwo, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte świętuje w tym roku 100-lecie swojego istnienia. Ta wyjątkowa okazja skłoniła społeczność Akademii do jeszcze większego zaangażowania się w promocję szeroko rozumianych zagadnień związanych z...

Plebiscyt Pomorskie Sztormy

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w plebiscycie organizowanym przez Gazetę Wyborczą Trójmiasto pt.: "Plebiscyt Pomorskie Sztormy". Regulamin >>tutaj<<

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów

Szanowni Studenci, Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów  na rok akademicki 2021/2022 za osiągnięcia naukowe oraz artystyczne dla studentów, którzy są mieszkańcami województwa pomorskiego. Gorąco zachęcamy studentów z...

O nas

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO) to jeden z czterech wydziałów Akademii Marynarki Wojennej. WNiUO wywodzi się z Wydziału Morskiego utworzonego w 1923 r. w ramach Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej.
Obecnie, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego to główny ośrodek przygotowujący kadry dla Marynarki Wojennej RP w zakresie specjalności pokładowych. Jest też jednym z trzech głównych ośrodków w kraju kształcących kadry dla potrzeb marynarki handlowej, do pracy w administracji morskiej oraz w innych instytucjach administracji państwowej i samorządowej związanych z gospodarką morską.

Więcej o wydziale | Aktualności

Program studiów na kierunku nawigacja (łącznie na pierwszym oraz drugim stopniu studiów) oparty jest na ramowym programie szkolenia dla marynarzy działu pokładowego. Program obejmuje zagadnienia realizowane na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej.

Absolwent studiów wojskowych posiada umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu nawigacji: obiektów, środków transportu i komunikacji. Posiada biegłość w zakresie określania pozycji oraz wyboru właściwej trajektorii w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zarówno w złożonych sytuacjach środowiskowych, jak i zagrożenia kolizją.

Absolwent jest przygotowany do realizacji zadań na pierwszym stanowisku służbowym, w szczególności nakierowanych na zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ludzi, obiektów i środowiska w kontekście uwarunkowań technicznych i prawnych oraz racjonalnej eksploatacji urządzeń i systemów pokładowych.

Absolwent studiów II stopnia otrzymuje tytuł magistra inżyniera, dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia oraz prawo do kwalifikacji na studia III stopnia oraz studia podyplomowe.

Studia I stopnia | Studia II stopnia

Studia cywilne na kierunku nawigacja ukierunkowane są na kształcenie specjalistów dla potrzeb szeroko pojętej gospodarki morskiej. Studia te mają przygotować słuchaczy, przede wszystkim, do pełnienia wachty morskiej na statkach handlowych w żegludze międzynarodowej oraz do działalności produkcyjnej w gospodarce morskiej, w zakresie wybranej specjalności, w tym – tworzenia systemów wspomagania prac kartograficznych i hydrograficznych oraz systemów informacji przestrzennej, eksploatacji statków handlowych czy obsługi sektora offshore pod kątem zabezpieczenia nawigacyjnego.

Absolwent studiów na kierunku nawigacja jest przygotowany do pracy na morzu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ludzi, obiektów i środowiska w kontekście uwarunkowań technicznych i prawnych. Absolwent odbywa studia uznane na poziomie operacyjnym i zarządzania i posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymogami sekcji A-II/1 i A-II/2 Międzynarodowej Konwencji o Wymaganiach w Zakresie Wyszkolenia Marynarzy, Wydawania im Świadectw oraz Pełnienia Wacht (Konwencji STCW).

Studia I stopnia | Studia II stopnia

Władze wydziału

Dziekan:
dr hab. inż. Waldemar MIRONIUK, prof. AMW

Prodziekan ds. kształcenia i studenckich:
kmdr por. dr inż. Piotr BEKIER

Kierownik dziekanatu:
mgr Iwona WENCLEWSKA

Nasz zespół

adres

ul. inż. J. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

godziny pracy dziekanatu

poniedziałek – piątek: 08:00 – 15:00
sobota, niedziela: zamknięte

Kontakt z dziekanatem

Zdaniem prodziekana

Każdy student naszej uczelni może realizować jeden lub dwa semestry studiów zagranicą w uczelni partnerskiej w ramach europejskiego programu Erasmus+. Nasza uczelnia współpracuje z podmiotami w 16 krajach UE. Na czas pobytu zagranicą student otrzymuje środki na swoje utrzymanie z funduszy UE, które są naliczane w zależności od kosztów życia w danym kraju. Średnio to kwota ok. 500 euro na miesiąc która może być jeszcze zwiększona w przypadku studentów pobierających stypendia socjalne

Struktura organizacyjna wydziału

Katedra Eksploatacji Jednostki Pływającej

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Katedra Uzbrojenia Okrętowego

Lat tradycji

Dydaktyków

Studentów

specjalności