Zaznacz stronę

Kadra dydaktyczna WNiUO powiększyła się o nowego doktora. Kmdr ppor. Sławomir Świerczyński pomyślnie zdał wszystkie wymagane egzaminy i w dniu 03.01, po publicznej obronie rozprawy doktorskiej na temat „ZASTOSOWANIE METOD ODPORNEJ M-ESTYMACJI DO WYZNACZANIA POŁOŻENIA ECHA RADAROWEGO JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ W SYSTEMACH NADZORU RUCHU STATKU”, otrzymał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Serdeczne gratulacje!

>> galeria zdjęć <<