Zaznacz stronę

W dniach 28-29 czerwca 2022 r., w Hotelu Mercure Gdynia Centrum odbyła się XXII Konferencja naukowo-techniczna „Rola nawigacji w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzuNAVSUP 2022. Organizatorem Konferencji była Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej WNiUO przy wsparciu Polskiego Forum Nawigacyjnego.

Tradycja organizowania Konferencji przez Instytut / Katedrę sięga blisko 50 lat. Pierwsza odbyła się w 1974 roku i miała charakter otwartego sympozjum a materiały konferencyjne były publikowane w Zbiorach Prac Instytutu Nawigacji i Hydrografii. Jednym z pierwszych był artykułów pt.: Określanie elementów manewrowych metodą radiodalmierczą autorstwa pana profesora Zdzisława Kopacza. Konferencja jest inicjatywą organizowaną w cyklu 2-letnim, jednakże w roku 2020 nie odbyła się ze względu na pandemię koronawirusa.

NavSup to doskonała okazja do spotkania środowisk naukowych, praktyków, pasjonatów nawigacji, geodezji morskiej, hydrografii, inżynierii ruchu i transportu morskiego. To forma wymiany doświadczeń, wyników badań i poglądów z zakresu bezpieczeństwa żeglugi, technologii pomiarowych, autonomii pojazdów nawodnych i podwodnych czy problemów nawigacji satelitarnej. W Konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych Uczelni:

  • University of Ljubljana, Slovenia (Faculty of Maritime Studies and Transport),
  • Politechniki Gdańskiej (Wydziału Elektrotechniki i Automatyki),
  • Akademii Morskiej w Szczecinie (Katedra Geoinformatyki i Hydrografii, Katedra Informatyki, Katedra Inżynierii Ruchu Morskiego, Katedra Nawigacji Morskiej),
  • Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (Katedra Nawigacji),
  • Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie (Instytutu Nawigacji),
  • Wojskowej Akademii Technicznej (Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji, Instytut Systemów Łączności),
  • Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy (Katedra Geodezji i Kartografii),
  • Akademii Marynarki Wojennej (WDIOM, WNIUO).

Oprócz Uczelni wyższych zaproszenie do udziału w Konferencji NAVSUP 2022 przyjęli Dowódca COM-DKM wiceadmirał Krzysztof Jaworski, z-ca d-cy COM-DKM kmdr Andrzej Ogrodnik, przedstawiciele Administracji Morskiej, Dyrektor UM w Gdyni dr inż. kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Naczelnik Wydziału Pomiarów Morskich UM w Szczecinie Pani Katarzyna Pogoda-Błaziak, JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, Przewodniczący Stowarzyszenia „Polskie Forum Nawigacyjne” Pan dr hab. inż. Janusz Uriasz, prof. AMS, Prorektorzy AM w Szczecinie, członkowie Stowarzyszenia „Polskie Forum Nawigacyjne”. Wśród uczestników nie zabrakło również przedstawicieli Państwowej Morskiej Służby Hydrograficznej i Szefostwa Techniki Morskiej Agencji Uzbrojenia. 3. Flotyllę Okrętów reprezentowali Szef Sekcji Specjalistów Pionu Pomiarów Hydrograficznych dZH MW, dowódca okrętu hydrograficznego ORP Arctowski, dowódca dywizjonu Okrętów Bojowych i Komendant Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego MW.

Uczestników Konferencji powitał Kierownik Katedry Nawigacji i Hydrografii Morskiej, kmdr por. rez. dr inż. Artur Grządziel a uroczystego otwarcia XXII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej NAVSUP 2022 dokonał Rektor – Komendant AMW kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.

Na początku obrad Przewodniczący Stowarzyszenia „Polskie Forum Nawigacyjne” Pan dr hab. inż. Janusz Uriasz, prof. AMS wręczył nagrodę Polskiego Forum Nawigacyjnego, przyznawaną jest corocznie w celu uhonorowania osób, które wniosły szczególny wkład w rozwój nawigacji poprzez swoją działalność organizacyjną, naukową lub publikacyjną. Laureatem Nagrody został JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit. Następnie Przewodniczący PNF wręczył Nagrodę im. prof. Aleksandra Walczaka, przyznawaną corocznie w celu popularyzacji wybitnych osiągnięć naukowych i badawczych, jako wyróżnienie za najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie Inżynieria lądowa i transport. Laureatem nagrody został kmdr ppor. dr inż. Dominik Iwen z dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW.

W trakcie dwudniowej Konferencji wygłoszono 20 referatów a w sesji terenowej (Basen I Prezydenta) zaprezentowano możliwości pomiarowe systemów USBL. Przedstawiciele branży przemysłowej przedstawili aktualne rozwiązania technologiczne w dziedzinie badań podwodnych. Najnowsze systemy pomiarowe, pojazdy zdalne i autonomiczne oraz echosondy wielowiązkowe i sonary boczne były tematem przewodnim wystąpień specjalistów Norbit, Thesta, Enamor i NHN Polska, które wsparły Konferencję NAVSUP 2022.

Tematyka Konferencji obejmowała różne obszary badań naukowych. Główne zagadnienia dotyczyły między innymi aspektów nawigacji i bezpieczeństwa na morzu, technologii pomiarowych, hydrografii i geodezji, administracji morskiej, systemów bezpieczeństwa, systemów AIS i GNSS, przemysłu offshore, pomiarów magnetometrycznych, autonomii pojazdów ASV. Wystąpienia prelegentów wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników Konferencji, którzy zadawali liczne pytania, a rozmowy i wymiana poglądów były kontynuowane w czasie przerw kawowych oraz uroczystej kolacji wieczornej. Przyjazna atmosfera, nawiązywanie współpracy naukowej i biznesowej oraz wymiana doświadczeń i wiedzy praktycznej to tylko niektóre wybrane elementy jakie cechują Konferencję NAVSUP z blisko 50-letnią tradycją. Wszystkim uczestnikom, prelegentom i gościom serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i udział w tegorocznej Konferencji naukowo-technicznej „Rola nawigacji w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu”.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.